Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Ülkemizde ve dünyada salgın hastalığın gölgesinde bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna yaklaşılıyor. Tabii Bu süreçte velilerde özellikle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesine geçiş yapacak öğrencilerin velilerinde ciddi bir özel okul arayışı da devam etmekte görünüyor. Her ne kadar velilerin bir kısmı seçimlerini yapmış olsa da özellikle pandeminin yarattığı ekonomik belirsizlikler bazı velilerde seçimlerini zorunlu olarak erteleme noktasına getirmiş durumda. Peki sonuçta karar vermek zamanı geldiğinde bir okulu seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir? bu konuyu maddeler halinde ele alalım.

 1. Bir okul seçiminde olmazsa olmaz unsur eğitim kalitesidir. Eğer eğitim içerikleri yeterli değilse diğer bütün unsurlar mükemmel olsa da yeterli olmayacaktır. Çünkü en nihayetinde bir eğitim kurumunun, bir okulun, bir özel okulun öncelikli misyonu iyi bir eğitim içeriğidir.
 2. istikrar: Eğitim kurumlarında olmazsa olmaz bir diğer etken istikrardır. Eğer eğitim kurumu, eğitimi oluşturan bütün unsurlarda süreklilik gösterebiliyorsa orada başarı var demektir. Bu unsurlar, lojistik hizmetlerden tutun, eğitim kadrosundaki sürekliliğe kadar bütün faktörleri içermektedir. Tabii bütün bu değerlendirmeleri yaparken hayatın olağan akışında gerçekleşen devinim ve değişimin küçük oranlarda da olsa gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir.
 3. Özgün ve geliştirilebilir eğitim programları : çevrenize baktığınızda özel okullarda pek çok eğitim programı görürsünüz ya da duyarsınız. Birçok okulda bu eğitim programlarını alır , kopyalar ve kullanır. Bu tarz yaklaşımlarda üretkenlik olmadığı gibi modelin tam olarak uygulanabileceği şüphelidir. Yabancı ülkelerden ithal edilen xxxx modeli gibi programlar çoğunlukla ülkenin eğitim sistemine uymaz ve her iki şekilde başarısızlıkla sonuçlanır. 1. Öğrenciye yabancı kalacağı için eğitim eksik gerçekleşir. 2. Ülkenin eğitim modeline uymadığı için öğrenci eğitimin ilerleyen aşamalarında başarı gösteremeyebilir. Bu durumda sonuç olarak ciddi memnuniyetsizlikler ve öğrenci açısından mutsuz bir hayatla sonuçlanır. En önemlisi de kaybedilmiş bir gelecek olur. Bu nedenle eğitim programlarının hazır alınması yerine özgün ve kurum tarafından geliştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da öğretim programının güncel ve öğrenciyi geleceğe taşıyabilecek programlar olmasıdır. 50-100 yıl öncesinden gelen geleneksel eğitimler uygulama ve anlatımlar açısından kulağa hoş gelse de geleceğin dünyasını yansıtmadığı açıktır. Örneğin bugün içinde bulunduğumuz süreçte klasik herhangi bir eğitim modelinin uygulanabilme ihtimali yoktur. Ebeveynlerin çocukları uzak tutmaya çalıştıkları tablet bilgisayarlar, PC’ler ve telefonlar birer eğitim aracına dönmüş durumdadır. Şu anda en önemli eğitim modeli de bu araçlar üzerinden yürütülen uzaktan canlı eğitimlerdir. Görünen o dur ki bundan sonra model ne olursa olsun her eğitim modeli uzaktan canlı eğitim modeli içermek zorundadır. Çünkü çocuklarımızı ilerleyen dönemlerde uzaktan canlı eğitimle desteklenmiş eğitim programlarının bekleyeceği açıktır. Bu durumda özel okul seçerken bu sistemi uygulayabilen ve buna hazır olan okulları tercih etmek önemli olacaktır.
 4. Kayıt Olurken Verilen sözler, anlatılanlar uygulanıyor mu? Günümüzde pek çok eğitim kurumu, pek çok özel okul verdikleri eğitimleri doğru şekilde yansıtmaya gayret ederken ne yazık ki bazı kurumlar bu konularda eksik ya da zayıf kalabiliyor ya da herhangi bir çalışan nedeniyle zor durumda kalabiliyor. Burada en önemlisi okulun verdiği eğitim hizmetlerini abartmadan, doğru aktarabilmesi. Eğer bu konuda size doğruları aktarmaktan imtina eden bir kurumla karşı karşıya kalırsanız oradan uzak durunuz. Çünkü eğitimde en önemli ilke GÜVEN’dir.
 5. Okulun öğrenci ve eğitim süreçleri hakkında geri bildirimleri sağlıklı mı? Hızlı ve doğru geri bildirim yapmak ve öğrencinin durumuyla ilgili sağlıklı bir bilgi akışı sağlamak kaliteli eğitim kurumlarının en önemli göstergesidir.
 6. Teknik alt yapısı iyi kurgulanmış mı?
  • Özel okulun eğitim programlarını uygulamak için gerekli alt yapısı ve alternatif eğitim programları var mı?
 7. Ders kaynakları ile ilgili seçimleri nitelikli mi?
 8. Lojistik hizmet kalitesi iyi mi?
 9. Öğretmen kadrosu ve kadro seçimleri stratejisi nasıl?
 10. Gelişme ve değişmeye açık mı?
 11. Ulusal ve uluslararası akreditasyonları neler?
 12. Eğitim dışında faaliyetleri var mı?
 13. Öğrencilerini donanımlı yetiştirebiliyor mu?
 14. Öğrencileri yetiştirmede sonuç için bir hedefleri var mı?
 15. Diplomasının bir saygınlığı var mı?
 16. Veli profili nasıl?
 17. Mezunlarının oluşturacağı iletişim ağı ilerde nasıl olacak?

Bu sorular, Özel okul seçecek veliler için olmazsa olmazları içermektedir. Bilinçli bir tercih yapabilmek adına mutlaka sorulması ve cevaplanması gereken soruları içermektedir. Velilerin çoğu zaman kendilerinden fedakarlık yaparak çocuklarının eğitimleri için ayırdıkları bütçelerin boşa gitmemesi adına son derece de önemlidir. İyi nesiller yetiştirmek üzere….

Bahadır Sümer

Bir cevap yazın